Muziek pagina

Onstaan en ontwikkeling van de samenstelling van het fanfare-orkest.

Door Johan Meuwissen

(2 juli 1996)

Een tijdje terug werd mij vanuit onze fanfare gevraagd om eens een stukje te schrijven over het onstaan en de ontwikkeling van de samenstelling van het fanfare-orkest tot z=n huidige vorm, zoals wij die in Limburg kennen. Om het verhaal nog enigszins binnen de perken te houden beginnen we bij de middeleeuwen, alhoewel er al heftig muziek gemaakt werd door de Egyptenaren zo=n 1400 voor Christus.

 

Middeleeuwen

De oorsprong van de huidige harmonie- en fanfareorkesten moet gezocht worden in de militaire sfeer. We gaan terug naar de late middeleeuwen. In die tijd werd de trompet en de pauk het symbool van de aristocratie. Vanaf de 15de eeuw werden deze instrumenten gebruikt in de cavalerie van het leger. De infanterie moest in die tijd genoegen nemen met de pijperfluiten en trommen.

In Turkije werden al in de 14de eeuw militaire korpsen geformeerd. Deze bestonden uit hobo=s, fluiten, pauken, grote en kleine trom, bekkens, triangel en schellenboom. Onder invloed van deze Turkse korpsen ontstonden in de 17de eeuw de eerste militaire orkesten in West-Europa. Met name wat betreft het slagwerk is de invloed van de Turkse korpsen groot geweest.

 

Door naar 1800-1840 

Terug naar de hoofdpagina